Đã hoàn thành

165487 Need Auction Clone

I need a clone of [url removed, login to view], or an auction script that looks similiar to that one--or Ajauction etc. I also need installation. If you have an original script that looks similiar to those, please show me. Thanks. Levi.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: i need a clone, auction|net, installation auction, auction net, net auction, clone auction, auction clone script, clone script auction, perl auction script, php auction script clone, auction installation, ajauction, auction clone, auction script installation

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét )

ID dự án: #1911678

Được trao cho:

seobiz

Please see your PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0