Đang Thực Hiện

158057 new website cloned asap

i need a website cloned asap and i also need it intergrated to a cpanel on oscommerce. I need this done asap, and fully customizable to my use. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, JSP, Perl, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: cpanel asap, intergrated website, done asap, cpanel perl, fully customizable website, website cloned, cloned, need website done asap, oscommerce cpanel, need website cloned, cpanel oscommerce, perl cpanel, cloned website

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1904244

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

msamsoft

give detail to be cloned

$150 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.8