Đã hoàn thành

132912 Php Probid Pictures Don't Show

Client is running PHP Probid 5.24 and the pictures are not showing on his site when uploaded to auctions. We have CHMOD directory to 777, etc and tried some modifications but it still will not work.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: pictures, probid client, php auctions, probid, perl php, php probid

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét )

ID dự án: #1879083

Được trao cho:

himanshu1970

Please check PMB. Thanks

$10 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0