Đã hoàn thành

157976 PHPFOX UPGRADE

My website ( [url removed, login to view] ) needs to be upgraded to the latest version. I am looking for someone that knows phpfox inside and out. The current version is 1.6 RC1 my site is 1.5.1 thanks

:)

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: site phpfox, netshaq, phpfox upgrade, phpfox site, upgrade latest version, someone upgrade website, phpfox website, phpfox latest version, upgrade perl, upgrade php latest, latest version phpfox, perl inside, phpfox version, perl upgrade, upgrade latest php, latest phpfox, upgrade phpfox

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) huntington beach, United States

ID dự án: #1904163

Được trao cho:

starshine

It can be done :)

$50 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
5.1