Đã Hủy

pirated scripts needed

we need all kinds of pirated scripts....pls bid

Kỹ năng: .NET, ASP, Java, Perl, PHP

Xem thêm: pls, scripts|, bid pls, pls bid, pending scripts, kinds php, scripts needed, bid scripts, need scripts, perl scripts, bid php scripts, php scripts needed

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Rajkot, India

Mã Dự Án: #12039

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

fusiontk

I'll pirate them and sell you them at normal price :) dumbass.

$100 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1