Đang Thực Hiện

162831 popups

hi guys

i want a code to do this

1-open multiple popups automaticly when the page is onload (with timer between two popups)

2-open multiple popups automaticly when the page is onunload (with timer between two popups)

i want the code open the popups even the popup block is turned on

thanx

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: popups, block popups, popups block, php timer popup, php onunload, onload php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

ID dự án: #1909022