Đã hoàn thành

159347 Private Message Board

I have a Freelancer style website similar to [url removed, login to view] and indoprojects.com. I need someone to redesign my message board. It must be a PRIVATE message board. Memebrs must login to send and reseive private messages.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: message freelancer, message a freelancer, freelancer message, freelancer message board, private message, message, freelancer perl, freelancer com message, freelancer board, message board php, private message website, login redesign, freelancer style, website private login, private message board freelancer, private message freelancer, private message board, freelancer private message, private messages, message board website, message send, website message board, need login website perl, freelancer private, php private messages

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Omaha,

ID dự án: #1905536

Được trao cho:

$65 USD trong 0 ngày
(331 Đánh Giá)
7.6