Đã Hủy

Recaptcha OCR needed

Hi

I need some one to write a recaptcha OCR or if some one already have and selling contact me thanks

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Perl, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: recaptcha ocr, ocr recaptcha, ocr, ocr php php, recaptcha ocr needed, recaptcha perl php, ocr recaptcha break, ocr recaptcha net, need ocr, needed ocr, recaptcha php, ocr recaptcha entry work, ocr needed, accurate ocr recaptcha, perl recaptcha, write recaptcha, php recaptcha, livesolutions, matlab ocr recaptcha, perl ocr, ocr recaptcha php, selling contact lists, ocr perl, ocr php, php ocr

Về Bên Thuê:
( 179 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1033390

6 freelancer đang chào giá trung bình $308 cho công việc này

MMaghawry

Give me the details.

$300 USD trong 2 ngày
(50 Nhận xét)
5.7
kadukmm

I can do this

$250 USD trong 0 ngày
(29 Nhận xét)
4.9
alvintran

Sir ! check PMB

$450 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
karaist

***Kindly check PM please

$750 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
sanchitagarwal

Give me details asap.........

$299 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rudratuli

Hello Hiring Manager, Please check private message. Thanks Rudra

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Aartijadhav

Would like to bid for this.

$300 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0