Đang Thực Hiện

126209 Remote assistance project

hi,

I would like offer a remote assistance service like that found here:

[url removed, login to view]

regards

mike

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: copilot 3, remote project, perl remote

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) sydney, Australia

Mã Dự Án: #1872376