Đã hoàn thành

140770 send faxes from server openpbx

I wish send send faxes from Linux server with openpbx

I need enough experienced man that install it by reasonable price :-)

my VOIP provider is Gafachi and support [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: voip price, voip server, linux server support, openpbx, xman3, perl php server, voip provider, install voip server linux, gafachi voip, voip server linux, faxes, voip server php, perl voip, voip perl, gafachi

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

ID dự án: #1886945

Được trao cho:

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0