Đang Thực Hiện

119377 Shipping Help Oscommerce

We would like it to be a Flat Rate of $[url removed, login to view] for US, $30 for Canada and $45 in my oscommerce site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: dropship oscommerce, flat shipping rate, shipping rate, flat rate php, oscommerce dropship, oscommerce canada shipping, flat rate shipping, canada shipping, flat rate oscommerce, oscommerce flat rate shipping, flat rate shipping oscommerce, oscommerce flat rate, shipping rate php, shipping rate oscommerce, oscommerce shipping rate, oscommerce canada

Về Bên Thuê:
( 249 nhận xét ) Ft Myers Beach, United States

Mã Dự Án: #1865547

Đã trao cho:

oscommercesolu

Dear Sir I have 3 years experience in php,mysql,smarty,oscommerce,ajax,javascript. Following oscommerce sites are developed by me. Oscommerce:-- http://www.ifsqn.com CRE Loaded:- http://www.elvy.in http://www. Thêm

$5 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0