Đã Đóng

Shoutcast Listeners

Hello

I am SX4, and I'm looking for someone who can share or produce something for me. I need to add some "listeners" to the shoutcast server. It's live. Can you help?

Kỹ năng: Lập trình C++, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Shell Script

Xem thêm: shoutcast listeners, clubsx4, live perl help, shoutcast listeners php, listeners shoutcast, shoutcast php listeners, php shoutcast listeners, php shoutcast, gif live help, shoutcast server, live help gifs, live help animated gifs, live help offline, live help animated, shoutcast php, live help instant messenger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Charlotte, United States

Mã Dự Án: #1696057

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

danielharr

Hi i have worked with shoutcast servers for a number of years and would like the opportunity to work with you on this project.

$45 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
Uq53d8XKV

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0