Đã Hủy

Simple 2 Level MLM Script

Need very basic 2 level MLM script

A signs B

B pays A & Admin Fee

B signs C

C Pays A & Admin Fee

C signs D

D Pays B & Admin Fee

D signs E

E Pays C & Admin Fee...and so on...

Kĩ năng: Linux, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: level 2, 1 level, mlm script, script, php level 3, level 1, c++ simple, c simple, pending script, script simple, simple mlm php, script perl, admin php simple, php level, admin perl, mlm admin, perl admin, need mlm, simple mlm, script mlm level, basic simple, level script mlm, mlm admin php, simple script php, basic script

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Chandigarh, India

ID dự án: #14242