Đã Hủy

Simple 2 Level MLM Script

Need very basic 2 level MLM script

A signs B

B pays A & Admin Fee

B signs C

C Pays A & Admin Fee

C signs D

D Pays B & Admin Fee

D signs E

E Pays C & Admin Fee...and so on...

Kĩ năng: Linux, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: level 2, 1 level, mlm script, script, php level 3, level 1, c++ simple, c simple, pending script, script simple, simple mlm php, script perl, admin php simple, php level, admin perl, mlm admin, perl admin, need mlm, simple mlm, script mlm level

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Chandigarh, India

ID dự án: #14242