Đã hoàn thành

Small modification needed asap

I need someone to make some configuration changes to my site.I've started to experince Internal Server Error in main page & administration page.I need someone to rectify the problem [url removed, login to view] site is done using cgi-bin(nothing major)When you refresh coppole of times you can see the page.

## Deliverables

[url removed, login to view] internal error in main page [url removed, login to view] internal error in administration page

## Platform

IE Netscape

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Kĩ thuật, MySQL, Perl, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, SQL

Xem nhiều hơn: rectify, php internal error, internal error, php internal server error, internal server error php, configuration needed, configuration error php, perl internal server error, fix problem internal server error, php refresh problem, php internal server error fix, can fix internal server error, experince needed, cgi modification, asap modification, internal server error fix, internal server error, php refresh main page, cgi bin configuration, php refresh page problem

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Australia

ID dự án: #3136096

Được trao cho:

skurkvw

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(52 Đánh Giá)
4.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

TakeRealUK

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(551 Nhận xét)
6.7
wladh

See private message.

$38.25 USD trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.6
coderhard

See private message.

$8.5 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
0.9