Đang Thực Hiện

154971 Social Bookmarking Site Needed

Need a [url removed, login to view] style website with [url removed, login to view] style navigation.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Xây dựng liên kết, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: tor, tor website, need bookmarking site, social bookmarking website, tor perl, social bookmarking site php, del icio us, perl tor, php tor, tor php, social bookmarking needed, bookmarking site, bookmarking website, social bookmarking site

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) tempe, United States

ID dự án: #1901155