Đã hoàn thành

translate java code to perl code....[login to view URL] , distance and radius assistants...see code sample in vb ...

Translate java code to perl for [url removed, login to view] .....Distance and Radius assistants.....code sample on site in VB files to be translated in the att.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 3) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

linux

Kĩ năng: Lập trình C#, Kĩ thuật, Java, Linux, MySQL, Perl, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem nhiều hơn: zipcodedownload, work translate, vb source code, linux source code, java distance, code 42, att com, vb vb, in vb, translate com, translate s, radius, perl linux, java code, att, php code sample code, sample perl, perl sample, php code sample, java code sample

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) United States

ID dự án: #2885568

Được trao cho:

mattbarber

See private message.

$17 USD trong 14 ngày
(19 Đánh Giá)
4.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

devopenvw

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(18 Nhận xét)
4.9