Đang Thực Hiện

7158 TWiki Configuration

I need someone to install and configure the TWiki ([url removed, login to view]) wiki script on my site. Shouldn't be too tough, just don't want to deal with it myself.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php configuration install, php script configuration, wiki script, configure perl, install twiki, twiki install

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Philadelphia, United States

Mã Dự Án: #1758029