Đã hoàn thành

138860 Upgrade to PHP5

I have a (dv) Dedicated-Virtual Base 3 in [url removed, login to view], running in Plesk 8.1:

# CentOS (version 4.4)

# Apache (version 2.0.52-28)

# Perl (version 5.8.5-36)

# PHP (version 4.3.9-3.18.1)

# MySQL (version 4.1.20-1)

I need to upgrade PHP to PHP 5.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: php5.0, upgrade php, centos perl, plesk php5, centos upgrade, upgrade php centos, plesk php centos, centos upgrade php, centos apache php perl, centos php upgrade, apache mysql centos, plesk net, plesk need apache, apache upgrade, apache version plesk centos, upgrade mysql centos, centos upgrade mysql, centos mysql upgrade, plesk centos php, centos apache, apache centos, upgrade perl, plesk upgrade upgrade mysql, upgrade plesk mysql php, plesk upgrade php mysql

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Puerto Vallarta, Mexico

Mã Dự Án: #1885034

Đã trao cho:

workflowsl

Can be done right now!

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0