Đã hoàn thành

150954 Virtual Redirection script

can you make me keyword based virtual custom redirection script :

example:

input link 1: [url removed, login to view] (*keyword string should be universal, script should virtually redirect any input strig coming in script directory to output redirection link.) Keyword string should pass to keyword string described in redirection link.

output redirection should goto: http://www.samplesite.com/q=keyword (*keyword is string defined in input link)

if input link: [url removed, login to view]

outut redirection should goto :http://www.samplesite.com/q=new-search

**script resides in "script" directory of main site***

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: perl search script, redirection script, output script, based redirection, perl keyword, php site search script, php link redirect script, perl script input, keyword redirect script, based redirect script, redirect input php, link directory script php, redirect keyword script, custom link directory script, redirect php based input, script php input, php redirect based input, redirect based keyword, keyword script, php redirect based, script php keyword, script php redirect, custom search script, virtual make php, virtual make

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Triangle, United States

ID dự án: #1897133

Được trao cho:

dwa

I'm ready

$50 USD trong 0 ngày
(204 Đánh Giá)
6.9