Đang Thực Hiện

7281 Web virus/trojan scanner

I need a script that will allow me to add a list of url that need scanned for viruses, trojans, worms, any type of pop-up windows, break out of frames, use any forwarding or redirection, force download of malicious code, or change any browser settings!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, PHP, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web browser download, web scanner, trojan, redirection script, need virus, malicious, php trojan, browser scanner, perl break, force download, scanner browser, perl malicious code, virus trojan, php scanner, virus scanner script, scanner php, add url list, scanner url php, script force, code scanner, trojan virus, web pop, malicious code, script scanner, perl virus

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét )

ID dự án: #1758150