Đang Thực Hiện

329032 Windows Software

Hi have desktop software (article submitter) i need to know if there is a way to install and run this from my hosting server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: Windows software, desktop software, run windows, windows desktop software, software article, windows software windows, windows server install, software perl, need desktop software, need windows software, desktop submitter, windows article, submitter software, windows hosting, article submitter, need article submitter

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Billings, United States

ID dự án: #2074841