Đang Thực Hiện

2099 Yahoo Ambassador Test

Need someone to take and pass the yahoo Ambassador Test for a client who needs this type of account access in order to manage multiple campaigns with the same keyterm etc...

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, HTML, Perl, PHP, SEO

Xem thêm: yahoo etc, test to take, test take, ambassador, type test, client yahoo, yahoo order, php yahoo account, account yahoo, access test, pass test, yahoo client

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

Mã Dự Án: #1752968

Đã trao cho:

cricketsoda

Can do! :)

$75 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8