Đã hoàn thành

149596 Yellow Pages Script

I need a yellow pages script like [url removed, login to view] with installation and including complete features of phpmydirectory.com. (Databases, Admin Panel, etc)

More or less a clone of the [url removed, login to view] script.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: yellow, yellow pages, yellow pages script clone, yellow pages clone script, yellow pages clone script php, yellow pages php script clone, php yellow, yellow pages script php, admin pages, php yellow pages, php php yellow pages script, installation phpmydirectory, php yellow script, script yellow php, yellow pages clone php, php yellow pages script, php phpmydirectory, phpmydirectory com, php databases script, com script, admin phpmydirectory com, php script yellow pages, perl admin panel, php yellow pages clone, phpmydirectory yellow pages

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1895775

Được trao cho:

itnasireu

can be done well.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0