Đã hoàn thành

196037 zaygo cart migrated

zaygo cart migrated

we just migrated all our accounts to a new server same build but this program is no longer working, we need someone to fix it

adns(dot)us

adns(dot)us/cgi-bin/DCP1/adns(dot)cgi

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: zaygo, cart program, program bin, fix perl program, php cgi bin, zaygo cgi, richwaytech, dot cart, perl cart, server cart, server build cart

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1942258

Được trao cho:

thetekman

Can start now. Have been programming for 10 years.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0