Đang Thực Hiện

installation prestashop v1.5 RC1

installation of prestashop v1.5 RC1 in special temporay map. after testing and proving and retesting and configuring can be done

Kỹ năng: PHP, Prestashop

Xem thêm: php prestashop, installation testing, map testing, prestashop installation wamp, prestashop installation linux, special prestashop, prestashop special, prestashop installation problems, prestashop installation guid, login prestashop installation problem, hostingfree prestashop installation, prestashop installation guide, installation prestashop, prestashop installation

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Gendt, Netherlands

Mã Dự Án: #1736973

Đã trao cho:

erasoft

HI, Lets do it. Thanks

$80 USD trong 1 ngày
(105 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

gslogics123

Respected Sir ready to install presatashop now. Please check the message box Regards Ashwin

$50 USD trong 0 ngày
(231 Đánh Giá)
7.4
gigi4turbo

More then ready to start:)

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.0
nedevl

Ready to start. Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1
djykstra

I'm interested.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0