Đang Thực Hiện

Upgrade Prestashop 1.3.1.1 -> 1.4.8.2

Đã trao cho:

hvtuananh

Thanks for inviting me.

€180 EUR trong 7 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình €190 cho công việc này

tonykim100

Hello, I am ready to start now. Thanks.

€200 EUR trong 3 ngày
(114 Đánh Giá)
6.1