Đã Hủy

Changes on a Script

I need some changes on a real estate script, basically there are some basic minor changes that i need

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: real estate script project, php real estate script, estate script, estate script php, php estate script

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Santiago, Dominican Republic

ID dự án: #3849710