Đã hoàn thành

fix Internet Explorer 6 issues(repost)

we have a web site called [url removed, login to view]

It runs drupal with an add on template from [url removed, login to view]

The site works great in IE7 and above and firefox

But..

In IE6 the center frame ( content frame ) does not show up properly. Most of the text gets cut off.

We believe this can be solved in the css file. We would like this fixed

Thanks for your bids

Kĩ năng: CSS, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: great works internet, fix internet explorer css, ie6 css template, fix css file, drupal css fix, css template ie6, css internet explorer, php file explorer, internet explorer css fix file, fix css internet explorer, css fix center, bids site drupal, css fix internet explorer, css internet explorer issues, file explorer project, internet explorer firefox, fix drupal, php internet explorer fix, fix drupal site, internet explorer add

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #3814576

Được trao cho:

simonrwilliams

See private message.

$85 USD trong 7 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

aymaan

See private message.

$85 USD trong 7 ngày
(686 Nhận xét)
7.8
tfenwick

See private message.

$51 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
5.9
alecslupuvw

See private message.

$12.75 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
carynh

See private message.

$63.75 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
james1892

See private message.

$25.5 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0