Đã Đóng

Multi Traffic Exchange Script

Multi Traffic Exchange Script

What we need is a script with all types of traffic exchanges (example:? [[url removed, login to view]][1]? )? in one script. This can either be done by making a new system from scratch og combine 3-4 traffic exchange scripts into one.

Example: I provide different traffic exchange scripts, and a programmer combine them into one system.

The traffic exchanges we would like in one system are:

- Auto Surf Exchange

- Manual Surf Exchange

- Startpage Exchange

- Pop-under / exit exchange

- Banner ads exchange? (different sizes, html, flash)

- Text ads exchange

-? Slide in? ads exchange

- Fullpage ad exchange

- PPC search engine

- Downline builder, exchange refferals

Etc...

This project is a job to just get as many traffic exchanges possible into one system and making it work together.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Tiếp thị, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Bán hàng, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: text exchange script, text ad exchange script, php ad management scripts, making banner ads, making a banner ad, auto - exchange.script, auto - exchange . script, ads exchange script, ad exchange script, traffic exchanges, traffic exchange programmer, ppc search engine, exchange banner, flash exchange, php slide script, ppc job search script, traffic system, flash builder php, php exchange script, programmer builder

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Norway

ID dự án: #3817322

1 freelancer đang chào giá trung bình $102 cho công việc này

naderwanissl

See private message.

$102 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
2.5