Đã Đóng

Need Cacti MRTG Graphs setup for my cisco switches

I need Cacti MRTG Graphs setup for my cisco switches Cacti is already installed, but its giving an SNMP error. I believe I have the read only SNMP access right for the IP of my Cacti server on my cisco switch but Cacti it is giving an SNMP error. I need someone who has experience with both Cacti and cisco switches, I have 2960's

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: graphs c, cisco experience, c graphs, graphs, cisco server, cisco 2960 switch, project graphs, cisco project, php mrtg, cacti graphs, switch snmp, cisco switch cacti, graphs php, cacti cisco switch, snmp server, snmp switch, mrtg php, php snmp cisco, php snmp, setup cacti

Về Bên Thuê:
( 262 nhận xét ) Glen Ellyn, United States

ID dự án: #3568480

4 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

rubito

See private message.

$85 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
vishwa724

See private message.

$85 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
1.9
gianysl

See private message.

$85 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
alg0rithm

See private message.

$85 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0