Đã hoàn thành

oscommerce addons

Id like to install 2 modules into my oscommerce web site.

Here is my current oscommerce web site:

<[login to view URL]>

Id like to install these modules into the existing installation:

1. <[login to view URL]>

and this one

2. <[login to view URL]>

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: oscommerce web installation, oscommerce http https, oscommerce catalog site com, net oscommerce, install oscommerce addons modules, oscommerce secure, catalog management php, secure oscommerce site, secure oscommerce, oscommerce management, oscommerce addons installation project, modules install oscommerce, oscommerce install site, catalog management, https oscommerce, oscommerce install addons, install addons oscommerce, oscommerce http 500, php addons, oscommerce addons install

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #3275821

Được trao cho:

puddled

See private message.

$29.75 USD trong 14 ngày
(143 Đánh Giá)
5.2

8 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

wontonesaju

See private message.

$38.25 USD trong 14 ngày
(191 Nhận xét)
6.7
mzgymunt

See private message.

$34 USD trong 14 ngày
(542 Nhận xét)
6.4
drex

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(38 Nhận xét)
4.6
hypnofusion

See private message.

$38.25 USD trong 14 ngày
(21 Nhận xét)
5.0
smithygotlost

See private message.

$12.75 USD trong 14 ngày
(26 Nhận xét)
3.3
skrelo

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bke152

See private message.

$12.75 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.7