Đã hoàn thành

Need A BOT !!

Hello ,

I need a Voting Bot , You can Get the URL and more information in PM's after placing bid please PM me for more details,

That's pretty simple work for the right person ,

I will be selecting Provider any time as it depends if the provider is right for the job or not ,

Feel free to ask any questions :)

Looking forward to your bids ,

Happy Bidding .

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C#, PHP, Python

Xem nhiều hơn: php bot , aimthemask, bid ask forward, pretty url php, python job, python url, voting job, forward ask bid, need person details, forward bid ask, bot time, need bot voting, voting bot simple, python simple, voting bidding, job python, person bot, bid bot, joomla job time calendar, voting bot bot

Về Bên Thuê:
( 202 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #922492

Được trao cho:

Scorpio1987

Please see PM for more details.

$80 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.4

11 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

usamacpp

Please check PMB

$120 USD trong 5 ngày
(38 Nhận xét)
6.0
kandiyaar

Hi , Please Check My PMB !

$100 USD trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
4.9
xupiter

Hello, please see PMB for details. Thanks!

$250 USD trong 14 ngày
(4 Nhận xét)
3.8
YourCoder09

Ready to go

$80 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
3.8
ChinaCoCo

Please check PMB

$120 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
kojadin

I made over 500 bots until now. That is my specialty.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
ManOpera

Send all details in PM, maybe I will make it today

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shyamtinwar

Please check my PM.

$80 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
Anidom1

Please check PM.

$80 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vrgwinn

I am a housewife with a lot of time to complete the job. Former data entry oper. Ready to work.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0