Đang Thực Hiện

Project for MegaNerd

This is a project for Cem - MegaNerd

Ongoing work as discussed in emails.

- Modify reddit code

- Change template

- secure server

- general administration of server and script

Kỹ năng: PHP, Python, Thiết kế trang web

Xem thêm: server 2012 administration, modify python, server 2012 python, code project python, python template, reddit template, reddit project, php reddit, reddit script php, secure project php, separate project ongoing work , modify python script, administration project, reddit script, reddit php, general administration, reddit php script, script reddit php, python modify, php secure project, reddit code, secure download script, php change code, joomla change code, joomla fireboard template change

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1688915

Đã trao cho:

meganerd

Thank you. I'm ready to work!

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

tyang

I know PHP as well. I'll do the best for your project.

$50 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ethanabdul

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0