Đã hoàn thành

Project for MegaNerd

This is a project for Cem - MegaNerd

Ongoing work as discussed in emails.

- Modify reddit code

- Change template

- secure server

- general administration of server and script

Kĩ năng: PHP, Python, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: server 2012 administration, python project , modify a python, server 2012 python, code project python, python template, reddit template, reddit project, php reddit, reddit script php, secure project php, separate project ongoing work , modify python script, administration project, reddit script, reddit php, general administration, reddit php script, script reddit php, python modify, php secure project, project code php car script, reddit code, secure download script, php change code

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #1688915

Được trao cho:

meganerd

Thank you. I'm ready to work!

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

tyang

I know PHP as well. I'll do the best for your project.

$50 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ethanabdul

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0