Đã Hủy

python to c# translation

in order to create an indicator for ninjatrader (c#) i search a coder able to translate a python program (with librarie) in c#..

<[url removed, login to view]>

[][1]thanks

Kĩ năng: Lập trình C#, Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Python, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: scipy python, python scipy, translate python, scipy, python to c++, python program, python 3, php python, ninjatrader, program python, search python, program translation, ninjatrader create, translation program php, python search, python search program, python translate, python coder, python http, create indicator, python ninjatrader, program ninjatrader, php translation python, ninjatrader indicator, python translation

Về Bên Thuê:
( 123 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #2938847

6 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

bitdonkey

See private message.

$272 USD trong 8 ngày
(114 Nhận xét)
6.2
Coder2008

See private message.

$212.5 USD trong 8 ngày
(7 Nhận xét)
3.2
newoffsetvw

See private message.

$178.5 USD trong 8 ngày
(1 Nhận xét)
2.5
jdefrancesco

See private message.

$170 USD trong 8 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
billfan88

See private message.

$255 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
umaas513

See private message.

$229.5 USD trong 8 ngày
(1 Nhận xét)
0.0