Đã Hủy

python to c# translation

6 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

bitdonkey

See private message.

$272 USD trong 8 ngày
(114 Đánh Giá)
6.2
Coder2008

See private message.

$212.5 USD trong 8 ngày
(7 Đánh Giá)
3.2
newoffsetvw

See private message.

$178.5 USD trong 8 ngày
(1 Đánh Giá)
2.5
jdefrancesco

See private message.

$170 USD trong 8 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
billfan88

See private message.

$255 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
umaas513

See private message.

$229.5 USD trong 8 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0