Đã hoàn thành

Install Ruby on Rails script & setup Joomla with PostgreSQL

Install the attached Ruby on Rails script and install & setup Joomla to use same PostgreSQL database.

Kĩ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP, Ruby on Rails

Xem nhiều hơn: postgresql joomla install, postgresql joomla, ruby on rails n, ruby on rails database, php ruby on rails, ruby rails joomla, postgresql rails, ruby, ruby rails, ruby on , postgresql c++, php ruby, install database, install 2012, rails php, rails script, Postgresql php, ruby php, setup database joomla, script joomla install, php rails, setup joomla, ruby rails master database, use postgresql joomla, joomla rails

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Melbourne, China

ID dự án: #1654368

Được trao cho:

webdevstuffs

Please check PMB.

$100 AUD trong 2 ngày
(35 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

phpjoomla

******JOOMLA EXPERT******** Hello sir, we are joomla expert and have 5 years experience in [url removed, login to view] let's start. For more details please check your message box.

$160 AUD trong 4 ngày
(109 Nhận xét)
7.0
blankpage1

I can do this for you

$50 AUD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
fkrgtuyh

PLEASE SEE PMB

$170 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
beginowin

Am interested in your project. Please check my PM. Thanks

$200 AUD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
oalio

PLease Check PM.

$100 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.0