Đã hoàn thành

ruby (not rail) gem sending datas to website form

i want a ruby (not rail) gem to send datas to translate to the website :

[url removed, login to view]

and getting the results by return string.

The inputs will be the string to translate, the origin language and the target language.

the output will be the translated string

Kĩ năng: PHP, Ruby on Rails, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: return ruby on rails, rails send, ruby on rails gem, translate to , ruby, ruby and rail, rail, php ruby, php fr, origin , translate net, aspx form, ruby php, net translate, ruby website, form getting website, translate ruby php, not, website inputs, gem ruby, ruby translated, form aspx, rails net, website form sending exchange, translate php ruby

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Domont, France

ID dự án: #1062672

Được trao cho:

rubyist

Great! A ruby project! Would love to do it.

$100 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $141 cho công việc này

taro

Can implement. Please read private message.

$200 USD trong 7 ngày
(41 Nhận xét)
6.8
sashamd

Please check PMB.

$80 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
4.8
stewartmckee

Hi conqueringlion, How are things, please see PM. thanks, Stewart.

$250 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
4.0
devinmrn

I can finish this project with ease. Please see the PM I have sent you for more information.

$75 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.5