Đã Đóng

Quantum Technology

3 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

massmailexpert

+++++++++++++++++++hi, please check pmb.+++++++++++++++++++++++++++

$2000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
omar4hasan

w r [url removed, login to view]

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jvdsahil

I myself, have an experience of more than 5 years in PHP/MySql, Ajax, Jquery, Javascript, CakePHP, Zend,Joomla, Wordpress, Magento, Code Igniter along with good knowledge of OOPS, Subversion, Administration (Apache, Me Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0