Đã Hủy

Auction / Bidding Addon fpr WBB or VBulletin or PHPKit

Good Morning,

im searching for someone who can make me a simple Auction/Bidding Plugin.

It has to be simple, example can be shown.

I Prefer it for Woltlab Burning Board, PHPKit or Vbulletin is also okay.

Please write me for more information.

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, vBulletin

Xem nhiều hơn: simple vbulletin auction, auction vbulletin, vbulletin auction plugin, wbb, vbulletin bidding, vbulletin auction, good morning, bidding, bidding auction, script php vbulletin, php simple auction, php script vbulletin, good auction script, vbulletin script, auction bidding, auction 2012, write vbulletin plugin, phpkit, auction script 2012, auction script vbulletin, woltlab burning board plugin, phpkit vbulletin, vbulletin php script, install php auction script, auction plugin

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hamburg, Germany

ID dự án: #1633860

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

profitcom220

I will help u,sir. Also check your pm.

$50 USD trong 1 ngày
(81 Nhận xét)
5.9
technoninja

I have made a an Auction plugin for phpBB3 and vBulletin before . I can do it again for you ,but let me know what you want . I speak German too. Ich habe ein Plugin für eine Auktion phpBB3 und vBulletin zuvor. Ich Thêm

$50 USD trong 6 ngày
(2 Nhận xét)
3.3