Đang Thực Hiện

148501 Basic LJ Addon

Hi, I would like a addon script for Basic LJ that when you approve a site, the member gets an email saying they're site has been approved.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: LJ, lj script, php addon script, email addon, basic php email script, php addon, email basic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston,

ID dự án: #1894680