Đã hoàn thành

branahr: continued CMS job

As discussed with the provider.

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: provider cms, cms provider, continued, webdesign27, branahr, cms job, job cms php, job cms joomla, freelance job cms, cms based moss template discussed , job cms switzerland, free job cms, job cms simple, job tracking cms, job board cms

Về Bên Thuê:
( 486 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1079043

Được trao cho:

branahr

As discussed.. Thanks

$265 USD trong 15 ngày
(74 Đánh Giá)
6.9