Đang Thực Hiện

134983 BuddyZone script - I need it

Hello,

I need the BuddyZone script + script installation. In 1-2 days max. BuddyZone, for reference is a myspace clone script-

[url removed, login to view]

Thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: myspace clone script install, clone script myspace, install buddyzone script, script max, max script, install clone script, need myspace clone, script myspace clone, install myspace clone, installation script myspace, install script myspace, buddyzone installation, install myspace script, install buddyzone, script http, install php clone script, myspace script clone, buddyzone clone, buddyzone install, myspace php script, myspace clone script

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Deerfield Beach, United States

Mã Dự Án: #1881155

Đã trao cho:

scriptlancer

Refer to Pmb plz

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0