Đã hoàn thành

Capsule CRM Notes Import via API

In Need of someone who can import activity notes from an excel file into Capsule CRM via their API. Ideally, you will have experience with their api or similar cloud application (e.g. mailchimp).

Kĩ năng: Điện toán đám mây, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: import notes capsule, excel import capsule crm, import capsule crm, mailchimp api, import excel, CRM PHP, capsule, c# import excel, c import excel, script php cloud, mailchimp notes, script import, script cloud php, cloud script php, mailchimp php, import excel file, api import excel capsule, cloud excel, application crm, script mailchimp, import import, php script import, script api, crm cloud, notes php script

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) East Victoria Park, Australia

ID dự án: #1083295

Được trao cho:

toinnisfree

pls chk pmb

$220 AUD trong 3 ngày
(779 Đánh Giá)
8.3