Đã hoàn thành

311 RE: cashcrate clone

Hi, I need a clone made of [url removed, login to view], [url removed, login to view], or any rewards site that pays members to signup for offers. If you bid on this project you should already know what is involved in creating this script. I may have a few simple features I want to add. This project is time sensitive.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: bid rewards, cashcrate clone script, rewards script, time sensitive site, rewards site clone, rewards site simple php, clone cashcrate site, cashcrate com clone, php simple signup script, script treasuretrooper, script cashcrate, install php clone script, rewards site script, cashcrate site, creating clone, cashcrate script, treasuretrooper clone, treasuretrooper script, cashcrate, cashcrate clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1751179

Được trao cho:

fastprogrammerUK

Ready to go :)

$1440 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0