Đang Thực Hiện

123566 classifieds script

need to extend an existing website by adding a classified section.

User can post jobs, seek jobs.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: seek jobs, install script existing website, adding jobs website, extend existing website, adding script, jobs script

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) nuernberg, Germany

Mã Dự Án: #1869732

Đã trao cho:

esolzsales

As discussed

$100 USD trong 1 ngày
(536 Đánh Giá)
9.8