Đã hoàn thành

146490 clone a simple site

hi,

i need a site to be cloned and this project is for the one i know , so please excuseme,thanx

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: need site cloned, need simple site, simple site clone, php simple site, clone php script site, site cloned, simple site php, script cloned, cloned site, install clone site

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) secunderabad, India

ID dự án: #1892667

Được trao cho:

shubhlabhtecheu

Hello, Please let me know. Not seen from many days on GAF. How's your freelance work going on. If you can get more clone projects kindly please let me know. Also let me know further about this project's details. Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0