Đang Thực Hiện

154190 Clone site SendusTo

Hi,

I required Clone script PLUS all setup same like [url removed, login to view] site...

Its a Membership site with lots of stuffs,

Pls check before bid bcs I required same site only.

We required demo before payment,

Waiting for your bid...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: a2zshop, clone site, BCS, script php clone, com site, membership clone, install clone script, clone membership site, php clone site, script php clone site, membership site clone, clone plus, install php clone script, clone site script, membership site setup, script clone site, site clone script bid, membership site script, php bid clone script, bid clone site, install clone site, clone site php

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Valsad, India

ID dự án: #1900373