Đang Thực Hiện

1311 Clone youtube for bball site

I need a clone of the youtube script seen here [url removed, login to view] show demo via pm and let me know if requires ffmpeg+[url removed, login to view] I will require you to install on my server and make sure your script is running properly,plus add my logo. [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: need youtube logo, youtube script, youtube server, script php clone, install youtube clone script, clone biz, need logo youtube, youtube server clone, youtube site script, install ffmpeg php, php script ffmpeg, script ffmpeg youtube, youtube script php, youtube clone site, install clone script, ffmpeg php install server, ffmpeg logo, install youtube site, ffmpeg youtube, youtube ffmpeg, ffmpeg php demo, demo php ffmpeg, youtube ffmpeg script, show demo, clone youtube php

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1752179

Đã trao cho:

lampcagriya

can be done... http://www.agriya.com

$50 USD trong 1 ngày
(594 Đánh Giá)
8.7