Đã hoàn thành

327229 Configure Joomla Site Theme

Clone all pages at [url removed, login to view] and all info from: [url removed, login to view] into Joomla Template below - REMOVE XXX.

My client would like the Joomla Site to look like the demo. I have the template below already installed.

[url removed, login to view];amp;amp;month=May - REMOVE XXX

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: joomla site map pages site map, joomla fan site theme, configure joomla site, can clone joomla site, define pages joomla site, configure joomla site price, joomla clan site theme, can client add pages joomla site, cost clone joomla site, joomla free component clone site, clone transfer joomla site, apply joomla psd theme pages, configure joomla site online localhost configuration file, joomla apply theme pages, price develop joomla site pages, joomla b2b site theme, link existing pages joomla site

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #2073036

Được trao cho:

$100 USD trong 2 ngày
(42 Đánh Giá)
5.3