Đã hoàn thành

157695 configure lighttpd

Greetings,

i have installed lighttpd successfully,

but i havent configured the virtual hosting settings.

i need someone to configure the [url removed, login to view] to have my 2 domains functioning.

Im running a 4images site and when i click download i get the error "hotlinking is not allowed", i want it to be fix also.

***THINGS I NEED DONE***

1. configure the lighttpd for virtual hosting of 2domains using the same document root as my previous apache config.

2. fix the "hotlinking problem"

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: fix root, apache php config, config apache php, configure domains, apache config php, config error, virtual hosting, want configure, apache problem, click hosting script, hosting script lighttpd, configure apache, php lighttpd, my conf, lighttpd script, lighttpd php, lighttpd install, 4images, fix apache error, php download lighttpd, apache configure, configure php, php lighttpd problem, lighttpd php fix, install lighttpd

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Mandaue City, Philippines

ID dự án: #1903880

Được trao cho:

devstefan

Ready to start

$15 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
3.6