Đang Thực Hiện

150317 Content Aggregation Site

I am looking for some programming help on a content aggregation site that a programmer I hired through Scriptlance will not respond.

I have user names and passwords for the system he developed.

thanks,

Doug

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: hired a programmer, content for site, aggregation script, php script aggregation, content site site

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Greenfield, United States

Mã Dự Án: #1896496